( Let op : Dit project biedt geen alternatieve uitkering van royalties )
Dit project is ter verbetering van de positie van onafhankelijke auteurs (componisten, tekstschrijvers, etc.),
de eigen keuze van publicatie van hun werken, en ook de rechten van de gebruikers van zulke werken.

'Onafhankelijk' betekent hier : geen lidmaatschap van de Buma/Stemra of soortgelijke instanties.

Dit project blijkt nodig te zijn, omdat B/S niet exact bijhoudt over welk materiaal ze het recht hebben om
een heffing te incasseren. En dus ook geen heffing kunnen terugstorten, als de bron niet in hun lijst voorkomt.
Registratie van het non-lidmaatschap is dan de juridische onderbouwing, om zo'n heffing als onrechtmatig te
verklaren. Van te voren. Met dat bewijs kan een gebruiker van het werk de incasso van de B/S rechtmatig negeren.

DIT PROJECT HEEFT OA. DEZE DOELEN :

1. HET BEVORDEREN VAN HET RECHT OP VRIJE EXPRESSIE, HET RECHT OM WERKEN WEG TE GEVEN EN TE LATEN GEBRUIKEN.
    HET VASTSTELLEN VAN HET RECHT OM WERK IN EIGEN BEHEER TE PUBLICEREN ZONDER TOESTEMMING VAN DERDEN.

2. DE REGISTRATIE IN EEN DATABASE VAN AUTEURS, DIE ER VOOR KIEZEN, OM DE EXPLOITATIE VAN HUN WERKEN EN DE
    AUTEURSRECHTEN ZELF TE BEPALEN, NIET  DOOR DE ZG. COLLECTIEVE BEHEERSORGANISATIES VAN DE OVERHEID.

3. HET REGISTREREN VAN DE WERKEN VAN DE AANGESLOTEN AUTEURS IN DIE DATABASE.

4. HET DAARMEE BEVORDEREN VAN DE MOGELIJKHEDEN VOOR DE AUTEUR, OM ZELF DE AARD VAN DE TOESTEMMINGEN
    OMTRENT GEBRUIK VAN DE WERKEN VAST TE STELLEN, EVENTUEEL VIA EEN GESPECIFICEERDE LICENTIE.

5. HET BEVORDEREN  VAN HET RECHT VAN DE GEBRUIKER(S) VAN DEZE WERKEN, OM NIET DESONDANKS EEN HEFFING
    TE MOETEN BETALEN AAN GENOEMDE ORGANISATIES ( ZOALS BUMA/STEMRA ).

6. HET BESCHERMEN VAN DE RECHTSGELDIGHEID VAN DE GENOEMDE REGISTRATIES IN DE OPEN XOUND DATABASE, VOOR
    EEN CORRECTE UITVOERING VAN DE JURIDISCHE, FINANCIELE, ARTISTIEKE EN PRAKTISCHE CONSEQUENTIES.

7. HET TOEGANKELIJK MAKEN VAN DEZE DATABASE VOOR DERDEN TER RAADPLEGING.

8. HET BEKEND MAKEN VAN DE WERKELIJKE JURIDISCHE PRAKTIJK BETREFFENDE AUTEURSRECHT EN AANVERWANTE ZAKEN BIJ
    ZOWEL AUTEUR, INTERMEDIAIR ALS GEBRUIKER, EN DE CONSEQUENTIES VAN DIE WERKELIJKHEID.

9. HET GEBRUIKEN VAN EEN OPEN XOUND REGISTRATIE-KENMERK,  ZODAT DAT KENMERK KAN WORDEN HERKEND OP BIJV. CD'S,
    WEBPAGINA'S, PLAYLISTEN VAN OMROEPEN, OF OPTREDENSLIJSTEN VAN ZAALEXPLOITANTEN.