Ben ik, als auteur van eigen werk, verplicht om lid te worden van de Buma ?

  Is het verplicht om voor het publiceren van een Cd in eigen beheer, te moeten betalen aan de Stemra ?

  Zijn mijn auteursrechten beschermd, ook al wens ik geen lid te worden van genoemde organisaties ?

  Moet een zaalexploitant een heffing betalen voor de avond met een band die geen lid is van de B/S ?

  Moet 'n omroep een heffing betalen over de tijd dat werk, niet geregistreerd bij B/S, wordt uitgezonden ?

  Mag een opnamestudio een master maken voor een CD in eigen beheer zonder Stemra-toestemming ?

  Mag een perserij CD's persen van werk, zonder dat er betaald is voor toestemming van de Stemra ?

  Mag een winkel CD-uitgaves verkopen waar geen Stemra-keurmerk op staat ?

  Moet een podcaster een heffing betalen voor web-materiaal, dat niet is geregistreerd bij B/S ?Ben ik, als auteur van eigen werk, verplicht om lid te worden van de Buma ?
Nee. Die indruk is succesvol gewekt, maar is onjuist.
Buma is een vereniging en in dit land is het niet verplicht om lid te worden van welke vereniging dan ook.
Citaat Buma-website :

- Voor het gemak spreken we hier van 'lid worden'. Officieel kent alleen Buma 'leden', net als elke
andere vereniging. Stemra is een stichting. Feitelijk moet je bij Stemra dus spreken van
'aangeslotenen'. Lid worden van Buma/Stemra betekent: het sluiten van een exploitatiecontract. -

Dat "exploitatiecontract" houdt in, dat een auteur het recht kwijtraakt voor toestemming van gebruik van
het werk, regelmatig contributie moet betalen, en maar moet afwachten of er wat geld terugkomt.


Is het verplicht om voor het publiceren van een Cd in eigen beheer, te moeten betalen aan de Stemra ?
Nee. Zie vraag 1. Stemra is een stichting en je kunt je aansluiten of niet.
Citaat Buma-website :

- Bepaal of het zinvol is om u aan te sluiten bij Buma/Stemra. -

Dit staat in schril contrast met het volgende citaat :

- Audioproducties in eigen beheer
Stel u wilt een eigen platenlabel beginnen. Of u speelt in een band en u heeft nog geen contract
met een platenmaatschappij. Of u wilt ter gelegenheid van het zoveel-jarig bestaan van uw sportclub
een single maken met een jubileumlied. Daarvoor heeft u toestemming van Stemra nodig. Alleen met
die toestemming mag u uw platen, cd's of cassettes laten maken en verspreiden/verkopen. Stemra
geeft u toestemming na betaling van een auteursrechtelijke vergoeding. -

Toestemming nodig ?? Zie Artikel 7 van de Grondwet lid 3.
Wettelijk gezien is dit nergens op gebaseerd, mits het eigen werk betreft, dus geen 'covers'.
En het betalen van die vergoeding is in feite een contributie om aangesloten te 'mogen' worden bij de stichting Stemra.

Dit is mede nog gebaseerd op het tijdperk, dat men geen eigen cd-brander had.


Zijn mijn auteursrechten beschermd, ook al wens ik geen lid te worden van genoemde organisaties ?
Ja. Zie de pagina over de Auteurswet, die voor iedereen geldt. Wel of geen lid van B/S.

Die wet geeft aan, dat de maker het alleenrecht heeft voor toestemming van het gebruik van het werk door derden.
En dat het bv. strafbaar is, om je als maker voor te doen van andermans werk. Plagiaat dus.
Net zoals het gebruik zonder toestemming van de auteur voor commerciele doeleinden.
De auteur kan zelf kiezen voor de licentie-voorwaarden dus de mate van vrij gebruik.


Moet een zaalexploitant een heffing betalen voor de avond met een band die geen lid is van de B/S ?
Nee. Indien aangetoond kan worden in de playlist van die avond, dat geen enkel lid van de band
lid is van B/S, en dat er die avond uitsluitend Eigen Werk is gespeeld, en geen covers of bewerkingen van
nummers, die wel bij de B/S zijn geregistreerd.
Zo kan een zaalexploitant per maand makkelijk bijhouden voor hoeveel tijd er wel of niet betaald moet worden.


Moet 'n omroep een heffing betalen over de tijd dat werk, niet geregistreerd bij B/S, wordt uitgezonden ?
Moet een podcaster een heffing betalen voor web-materiaal, dat niet is geregistreerd bij B/S ?

Nee.
Als de omroep of podcaster besluit om uitsluitend non-B/S materiaal uit te zenden, scheelt dat veel geld.
Indien er een een mix met B/S materiaal plaatsvindt, is er wat meer administratie nodig via een playlist
met de opgetelde tijd waar dan wel heffing aan de Buma over moet worden betaald.
Dit kan afgeleid worden van het door de Buma gestelde maandbedrag voor alles en nog wat.


Mag een opnamestudio een master maken voor een CD in eigen beheer zonder Stemra-toestemming ?
Mag een perserij CD's persen van werk, zonder dat er betaald is voor toestemming van de Stemra ?
Mag een winkel CD-uitgaves verkopen waar geen Stemra-keurmerk op staat ?

Ja. Bij alle drie komt het op hetzelfde neer :
Mits het gaat om Eigen Werk en noch de maker, noch de werken geregistreerd zijn bij B/S.

Het is een schande, dat opnamestudio's deze keuze niet aanbieden, maar alleen zwaaien met een toestemmings-papier,
waarvoor betaald moet worden aan de Stemra, alsof dat nu eenmaal verplicht is.
(Terwijl ze er zelf niks wijzer van worden, alleen extra administratieve rompslomp er aan hebben).
Perserijen blijken bang te zijn dat ze met iets 'illegaals' bezig zijn, zoals een bootleg, maar dat is dus een misvatting.